Přestavba bloku Cejl - Svitavské nábřeží

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalářská práce se zabývá urbanistickým konceptem přestavby městského bloku a architektonický návrh dvou budov rozdílného prostorového uspořádání, původně průmyslový areál. Cílem práce je vytvořit funkční uspořádání, které reaguje na klady a zápory danné lokality. Dále uvědomuje si směr společnosti, urdžitelnost návrhnu a nepopírá vlastní idee. Obytný komplex se skládá ze čtyř celků domů. S příznivou orentací východ, západ. Návrh reaguje na rušnou ulici i klidnou zónu řeky.
Bachelor project is consist of urbanism rebuilding of city complex and architectural design of two building of my choice. The goal is make functional collection which reacts on benefits and problems of location. And at least realize the way of society, sustainable and don't forgot own way of transmission. Residential complex is consist of four block of flats with good orientation on west an east. Projects reacts on busy street and recreation riverside.
Description
Citation
DOLINOVÁ, Z. Přestavba bloku Cejl - Svitavské nábřeží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Lubica Vitková (předseda) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Jiří Löw (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Robert Sedlák (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO