Příroda. Mezi krajinou a městem.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Vstupní objekt kampusu Univerzity Palackého v Olomouci vychází z okolní krajiny a přírody . Vytváří reprezentativní prostory univerzity a také zvyšuje potenciál budoucí atraktivity areálu nacházejícího se na přelomu města a volné krajiny v návaznosti na zelenou rekreační osu Olomouce.
The entrance space of the Palacky University campus in Olomouc is based on surrounding landscape and nature. It creates representative spaces for the university and also increases the potential of the future attractivity of the area between the landscape an the city in the context of the green recreational axis of Olomouc.
Description
Citation
HERMANOVÁ, A. Příroda. Mezi krajinou a městem. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Dušan Vostrejž (předseda) MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka (člen) Ing. arch. Štěpán Mosler, Ph.D. (člen) Ing. Klára Nečadová (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) Ing. arch. Miroslav G. Sedlák (člen) MgA. Svatopluk Sládeček (člen)
Date of acceptance
2018-05-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO