Dům u řeky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Lokalita se nachází v oblasti kolem koryta řeky Svitavy, jež bylo na přelomu 20. století regulováno z důvodu hospodářského využití. Hodnoty se však vyvíjí, a proto bydlet u řeky a mít tak výhled na klidně plynoucí vodu je dnes velice žádané. Cílem práce je zvýšit atraktivitu, dnes nehostinného místa a nabídnout tak obyvatelům příjemné prostředí pro život, protože pokud i sebekvalitnější dům nemá kvalitní okolí, přichází o většinu své hodnoty. Návrh je založen na využívání platforem, jako ideálního prostředku k definování hierarchie prostorů.
The location is situated in the area along the Svitava river, regulated for economic reasons at the turn of the 20th century. As the values are evolving, it is nowadays highly desirable to live by the river while having the view of the still flowing water. The aim of the thesis is to increase the attractiveness of today's inhospitable place and to offer the inhabitants a pleasant environment for living since no matter how superb the house is, the lack of a fine environment lowers its value. The proposal is based on the use of platforms as an ideal means of defining the hierarchy of spaces.
Description
Citation
KROPŠOVÁ, Z. Dům u řeky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Jiří Marek (člen) Ing. arch. David Prudík (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO