Polyfunkční dům na Špitálce v Brně, urbanisticko-architektonická studie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Pozemek leží v katastrálním území Trnitá, městské části Brno střed. V současné době jde o nestabilizované, špatně prostupné území, kde většinu ploch tvoří průmyslové areály. Územní plán počítá s transformací území. Návrh vychází z předdiplomní práce, ve které byla navržena smíšená zástavba s převážně obytnou funkcí. V rámci diplomové práce je řešen městský blok se zaměřením na sociální bydlení a zajištění udržitelné sociální diverzity.
The parcel is situated in Trnita, city part Brno-center. Today this part of town is not stabilized, full of former industrial buildings and not suitable for pedestrians. The City Masterplan has this area to be transformed. Design of this project is based on previous semestral work where was planned new buildings for mixed use, preferably residential. Diploma project is made in the scale of the city block, designed as a social housing and providing a social diversity.
Description
Citation
BRZKOVSKÝ, J. Polyfunkční dům na Špitálce v Brně, urbanisticko-architektonická studie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Lubica Vitková (předseda) Ing. arch. Tomáš Havlíček (člen) Ing. arch. Jiří Knesl (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. David Prudík (člen)
Date of acceptance
2018-05-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO