Využití Business Intelligence pro hledání závislostí v dotazníkových šetřeních

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace pro analýzu dotazníků. V první části jsou uvedeny teoretické základy z přímého marketingu a Business Intelligence. Další kapitola je zaměřena na dostupné nástroje pro analýzu dat a BI. V této části je také zahrnuta analýza a příprava vstupních dat. Na závěr je předložen vlastní návrh řešení.
This master’s thesis is focused on creating an application for survey analysis. In the first section are theoretical foundations of a direct marketing and Business Intelligence. The next chapter focuses on available tools for data analysis and BI. Analysis and preparation of input data are also included in this part. Finally, the solution proposal is presented.
Description
Citation
JANATA, M. Využití Business Intelligence pro hledání závislostí v dotazníkových šetřeních [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-08
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO