Tržní oceňování podniku jako podklad pro strategická rozhodnutí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Obsahem diplomové práce je problematika oceňování podniku za účelem změny právní formy. Součástí práce je analýza podniku, podnikatelského prostředí a zhodnocení přínosů a rizik změny právní formy. V praktické části řeším ocenění společnosti pomocí výnosové a substanční metody. Pro ocenění byla použita metoda kapitalizovaného čistého výnosu a metoda účetní hodnoty vlastního kapitálu na principu historických cen.
The master s thesis is focused on estimation of the company value for the purpose of legal form transformation. The analysis of the company and corporate environment and valuation of risks and contribution of the change of legal form are included. In the practical part the income method approach and asset based approach are applied. The company value is estimated by the capitalization of earnings method and method of valuation based on historic costs.
Description
Citation
ŠTĚPÁNKOVÁ, J. Tržní oceňování podniku jako podklad pro strategická rozhodnutí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
Ing. František Bednář (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-06
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO