Návrh rozvoje malé firmy v lesnictví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou malé firmy podnikající v oblasti lesnictví a na základě této analýzy navrhuje strategické cíle, které jsou nezbytné pro další růst a rozvoj firmy. V práci jsou určeny jednotlivé způsoby řešení navrhovaných cílů současně s harmonogramem implementace jednotlivých činností tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám firmy.
The Master’s thesis deals with analyzing of small company carrying business in forestry. On the basis of this analysis suggests strategic targets which are important for another growth and development of the company. Together with implementation schedule of individual activities are in this thesis suggested targets of solution. They are designed with a view to meet the requirements of company.
Description
Citation
PŮČKOVÁ, L. Návrh rozvoje malé firmy v lesnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
Ing. Jan Hejátko, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-05
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO