Předpovídání povodňových průtoků v měrných profilech Borovnice - Dalečín

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce se zabývá se konstrukcí předpovědních modelů určených pro předpovídání povodňových průtoků v systému měrných stanic Borovnice – Dalečín na řece Svratce. Jako nástroj pro vydávání předpovědi jsou využity klasické hydrologické předpovědní modely a spolu s nimi modely vycházející z neuronových sítí. Předpovědní model je tvořen z letních povodňových průtoků z let 1997 – 2007. V závěru práce je vybrána lepší metoda pro vydávání předpovědí.
Aim of a work is construction of forecasting models for prediction of flood flows of measuring profile Borovnice – Dalečín on the river Svratka. As a tool for issuing predictions will be used classic hydrological forecasting models, and models based on artificial intelligence methods. Predictive model will be consisting from summer flood flows for the years 1997-2007. In the end of the work will chosen a better method for issuing forecasts
Description
Citation
HIESBÖCKOVÁ, T. Předpovídání povodňových průtoků v měrných profilech Borovnice - Dalečín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-01-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO