Znalecký standard pro ocenění podniků výroby stavebních hmot

Abstract
Description
Keywords
Citation
DŘÍNOVSKÝ, L. Znalecký standard pro ocenění podniků výroby stavebních hmot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) Prof.,RNDr. Nadežda Števulová, PhD. (člen) Ing. Oldřich Dobrý, CSc. (člen) JUDr. Miroslav Kledus (člen) doc. Ing. Milan Nič, CSc. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO