Výroba nástroje pro zalisování tvarové podložky do příruby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce řeší návrh nástroje pro zalisování tvarové podložky do příruby vysokotlakého čerpadla. Teoretická část závěrečného projektu shrnuje poznatky z teorie a technologie tváření kovů a slitin za studena. V praktické části závěrečné práce jsou zpracovány tři varianty upevnění tvarové podložky do příruby vysokotlakého čerpadla. Na základě provedených zkoušek byla pro opravy přírub čerpadel vybrána varianta řešení II, která se jeví jako nejvýhodnější. Příruba vysokotlakého čerpadla je zhotovena z hliníkové slitiny AlSi1MgMn. Tvarová podložka je zhotovena stříháním z ocelového plechu C75 dle DIN 17222 (ČSN 12 081). Výkres nástroje byl zpracován na základě nejvhodnější technologické varianty oprav. Lisovací nástroj je vyroben z oceli 19 452 a zakalen na HRC 60-4. Předpokládaná výrobní sérii je 7000ks za rok. Oprava přírub čerpadel se uskutečňuje na jednoúčelovém stroji.
The Baccalaureate Thesis deals with the design of a tool for fixing of thrust rings in flanges of high pressure fuel injection pumps. The theoretical part of the final project summarizes both theory-based and cold metal and alloy working-based knowledge. Three options of fixing the thrust ring in the flange of a high pressure fuel injection pump have been developed. Based on tests carried out, the option II has been chosen for repairs of fuel injection pumps flanges since it seems to be the most advantageous one. The high pressure fuel injection pump flange is made of AlSilMgMn aluminium alloy. The thrust ring is made by C 75 sheet steel stamping according to DIN 17222 (ČSN 12081). The tool drawing was made on the basis of the best-fit technology repair option. Stamping tools are made of 19 452 steel and hardened to HRC 60-4. The assumed yearly output amounts to 7000 pieces. A special purpose machine is used for repairing fuel injection pump flanges.
Description
Citation
KOLÁŘ, M. Výroba nástroje pro zalisování tvarové podložky do příruby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Lubomír Stránský, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO