Kompozitní materiály na bázi uhlíkových vláken

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V první části bakalářské práce je obecné seznámení s kompozitními materiály. Kompozitní materiály jsou zde rozděleny podle druhu matrice a vláken a popsána jejich výroba. Druhá část se podrobněji zabývá kompozitními materiály na bázi uhlíkových vláken. V třetí části práce je popsána aplikace kompozitních materiálů v leteckém průmyslu.
In the first part of a Bachelor's work there is a general introduction with composite materials. These materials are seperated on the basis of matrix kind. The production of composite materials is described as well. The second part is focused on the carbon fibre materials in more detail. The application of composite materials in aviation industry is in the third part of the Bachelor's work.
Description
Citation
MIKULA, M. Kompozitní materiály na bázi uhlíkových vláken [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D. (člen) Ing. Martin Juliš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO