Marketingový plán nového projektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem diplomové práce je sestavení marketingového plánu pro založení společnosti Climbing land. Teoretická část poskytuje základní informace z oblasti marketingového plánování a postupů. Následuje vypracování analýz stavu podnikatelského prostředí společnosti. Získaná data jsou vyhodnocena a aplikována ve vlastním marketingovém plánu na jeden rok. Poslední částí je návrh na vybudování lezeckého centra.
The object of this diploma thesis is the composition of marketing plan for establish new company Climbing land. The theoretic part presents the basic information from the section of a marketing planning and methods. Next follows the analyses of the corporate environment. Acquired data are evaluated and applied in the particular concept of marketing plan for one year. The last part is proposal for building climbing centre.
Description
Citation
ČIKL, J. Marketingový plán nového projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
Ing. František Šebek, Ph.D., MBA (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen)
Date of acceptance
2009-06-08
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO