Zhodnocení projektu a návrh metodiky projektového řízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou projektového řízení – řízení činností při vývoji software. Vedle vysvětlení základních pojmů z dané oblasti, pojednává o výhodách a nevýhodách některých známých postupů, které jsou při tvorbě softwaru často následovány. V praktické části je analyzován průběh konkrétního projektu, jeho zhodnocení a na jehož základě je dále navržena optimalizace použité metodiky vývoje, která by mohla pomoci při řízení podobných projektů v budoucnosti.
The diploma thesis focuses on project management – managing of software development activities. It explains a basic terms of given issue and it also deals with advantages and disadvantages of some known practices and methods which are often followed when developing software. The practical part includes an analysis and evaluation of concrete project. This project is then the base for designing an optimization of software development methodology. Designed optimization will be able to help manage similar projects in future.
Description
Citation
PLUHAŘ, O. Zhodnocení projektu a návrh metodiky projektového řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (člen)
Date of acceptance
2012-06-08
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO