Komunikační mix taneční školy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační mix taneční školy. Zabývá se komunikačními nástroji, které podnik využívá a jejich vylepšením. Obsahem je i vytvoření nových moderních a netradičních komunikačních nástrojů. Hlavním přínosem této bakalářské práce pro taneční školu po její možné aplikaci do praxe by mělo být dostání se do podvědomí více lidí a z toho využívat případné výhody.
The bachelor thesis focuses on communication mix of the dance academy. It deals with communication tools, which are in use and their improvements. It also contains creating of new modern and untraditional communication tools. The main contribution of the bachelor thesis after its aplication in the dance academy should be to become more known than in present and to take potential advantages.
Description
Citation
OPLUŠTIL, F. Komunikační mix taneční školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) Ing. Václav Mačát (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2012-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO