Řídící elektronika měniče na bázi DSP Texas Instruments

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem řídicí desky jednofázového střídače. Je zde nastíněn obvodový návrh desky, aspekty návrhu plošného spoje a následně i některé zálkadní algoritmy řídicího programu. Pozornost je věnována dostatečné odolnosti desky proti rušení. Dále jsou rozebrány možná další vylepšení a úpravy jak desky, tak řídicího programu.
This bachelor's thesis discusses a one-phase frequency inverter control board design. The thesis covers basics of schematics and printed circuit board design and describes several main parts of the control software. An attention was paid to ensure electromagnetic interference susceptibility. The board extension and refinements possibilities as well as its weaknesses in both hardware and software levels are also discussed.
Description
Citation
VAŠÍČEK, A. Řídící elektronika měniče na bázi DSP Texas Instruments [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Ladislav Jurišica, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Student nesplnil zadání balkalářské práce.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO