Komoditní deriváty z pohledu drobného investora

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá investicemi do komoditních aktiv prostřednictvím finančních a komoditních derivátů. V první části práce jsou představeny jednotlivé typy komodit a je zde uveden i historický vývoj jejich hodnot. Následně jsou rozebrány jednotlivé finanční instrumenty, jejich klady a zápory a vhodnost použití. V praktické části je provedena analýza současného stavu komoditních trhů a prognóza budoucího vývoje. Nakonec jsou uvedena investiční doporučení pro různé rizikové profily investorů.
This thesis deals with investing into commodity assets through financial and commodity derivates. In the first section there are introduced single commodities and their historical price trends. There are further analysed relevant financial products, their positives and negatives. Practical section carries out an analyse of current state of the commodity market and makes the prediction of the future development. Finally there are mentioned different sorts of risk investors recommendations.
Description
Citation
PROKOPEC, M. Komoditní deriváty z pohledu drobného investora [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
Ing. Jan Hejátko, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (člen) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) Ing. Josef Šunka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-06
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO