Financování projektů z fondů EU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá zpracováním možných variant financování investičního projektu firmy XY s. r. o., která vyrábí pryžové autokoberce. Jednou z možností je i financování projektu z fondů Evropské unie. Teoretická část je zaměřena na problematiku EU, její strukturu, přípravu projektu a kritéria zhodnocení rizik. Praktická část diplomové práce je zaměřena na návrh způsobu financování investičního projektu s následným doporučením pro společnost.
The master’s thesis deals with possible variants of financing the investment project of the company XY Ltd., which manufactures rubber mats. One possibility is funding the project from the European Union funds. The theoretical part focuses on the EU, its structure, project preparation and risk assessment criteria. The practical part focuses on choosing a method for financing of the investment project with a subsequent recommendation for the company.
Description
Citation
ZLOMKOVÁ, V. Financování projektů z fondů EU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO