Generování kalibrů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Porozumění významu kalibrace a navržení generátoru kalibrů. Popis jednotlivých kalibrů a jejich použití. Kalibrace frekvence pomocí frekvenčních kalibrů a pravost barvy pomocí barevných kalibrů. Stanovení rozlišovací schopnosti pomocí Faucaultových měrek nebo Siemensovy hvězdy.
Understanding the importance of calibration and design of generator calibers. Description of calibers and their use. Calibration frequency using frequency calibers and authenticity using color calibers. Determination of the resolving power using Siemen’s and Faucault’s gauges or stars.
Description
Citation
PROCHÁZKA, M. Generování kalibrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Student neobhájil bakalářskou práci. Na základě předložené práce a obhajoby bylo konstatováno, že student nesplnil zadání v požadovaném rozsahu. Rozhodnutí bylo podpořeno také vedoucím práce a oponentem, kteří byli přítomni při obhajobě.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO