Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavným cieľom tejto práce je zoznámiť sa s princípom pohybu veľmi malých telies pomocou elektromagnetickej sily. V prvej časti sa zoznámime s teóriou elektromagnetizmu a v druhej časti sa zameriame na už fungujúce zariadenie, tzv. coil-gun. Dopodrobna sa v tejto práci nachádza rozobratý návrh, následná konštrukcia a výsledky z merania tohto zariadenia.
The main objective of this work is to study the principles of the movement of very small bodies using electromagnetic forces. The first part is acquainted with the theory of electromagnetismand the second part will focus on the already functioning device, called coil gun. In detail in this work id dissambled design, construction and subsquent results of the measurement of this divice.
Description
Citation
KOLEK, A. Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Pavel Horský (člen) Ing. Jan Šístek, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Viščor, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Student prezentuje postupy a výsledky řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Otázky: Jaké je účinnost převodu energie na střelu? Proč nepoužijete místo tranzistoru tlačítko? Odpověď: Zdá se mi použití více sofistikované. Otázka: Jak jste měřil rychlost? Odpověď: Pomocí balistického vzorce (z poklesu dráhy střely a váhy střely). Otázka: Uvažoval jste odpor vzduchu? Jaký může mít vliv? Odpověď: Ztráty nebyly započítány. Otázka: Účinnost PVC trubky je vyšši? Odpověď: V mosazi jsou vířivé proudy a proto jsou tam vyšší ztráty. Nejsou uvedeny simulace. Práce obsahuej zásadní nedostatky a nesplňuje zadání.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO