Výškoměr pro RC modely letadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout koncepci zařízení pro záznam letové polohy RC modelu. K tomu bylo využito tlakové čidlo, paměť a to vše řízené mikrokontrolérem ATmega16. Data průběhu letu se budou stahovat pomocí rozhraní USB do počítače.
The aim of this thesis is to design a concept device for recording attitude RC model. For this is used a pressure sensor, memory, and all controlled ATmega16 microcontroller. Process of the flight data will be downloaded via USB to your computer.
Description
Citation
KOTULEK, M. Výškoměr pro RC modely letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Baran, Ph.D. (člen) Ing. Jozef Púčik, Ph.D. (člen) Ing. Karel Fliegel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Předložená bakalářská práce svým rozsahem a obsahem nevyhovuje obvyklým standardům. Návrh zařízení obsahuje řadu závažných chyb. Funkčnost výsledného zařízení nebyla ověřena. Student svou práci neobhájil.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO