Zabezpečovací systém RD - napájecí zdroj pro základní desku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá požadavky na napájení zabezpečovacích systému a obsahuje seznámení se s problematikou nabíjení olověných akumulátorů a s vysvětlením základního principu činnosti snižujícího spínaného zdroje. Hlavním cílem práce bylo navrhnout a realizovat funkční vzorek napájecího zdroje s olověným akumulátorem. Napájecí zdroj obsahuje nabíječku a obvod, který při výpadku síťového napájení připojí záložní zdroj. Záložní zdroj je za normálního provozu kontinuálně nabíjen. Návrh byl zpracován v programu pro návrh desek plošných spojů Eagle 6.1.0. Funkční vzorek byl realizován na jednostranné desce plošných spojů, který je spolu s akumulátorem a transformátorem uložen v krabicovém boxu.
This bachelor's thesis deals requirements for alarm system power supplies and includes familiarization with the issue of charging lead-acid batteries and an explanation of the basic principle activity step-down switched – mode power supply. The main goal of this project was to design and implement a functional model of the power supply with lead-acid battery. The power supply includes a battery charger circuit, which when accompanied by a power failure back-up. UPS is in normal operation continuously charged. The proposal was developed in the program for PCB design Eagle 6.1.0. Functional model was implemented in a single PCB, which together with the battery and stored in the box.
Description
Citation
PEŠA, O. Zabezpečovací systém RD - napájecí zdroj pro základní desku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Student neobhájil diplomovou práci. Na základě předložené práce a obhajoby bylo konstatováno, že student nesplnil zadání v požadovaném rozsahu. Při obhajobě student prokázal neznalosti základních elektrotechnických prvků.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO