Hardwarová realizace nemocničního informačního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je seznámení s hardwarovou realizací nemocničního informačního systému CLINICOM a prostudovaní softwarových možností diskových polí RAID v operačním systému CentOS. Praktická část zahrnuje návrh a realizaci diskového pole RAID typu 1 a otestovaní funkčnosti systému při simulované poruše pevného disku a obnovení funkčnosti pole při následovném přidání disku. A na závěr je v bakalářské práci pomocí skriptovacího jazyka porovnána přenosová rychlost před a po vytvoření pole RAID 1.
Aim of this work is orientation with hardware realization of the hospital system Clinicom and reading through of software possibilities Redundant Array of Independent Disks (RAID) in operating system CentOS. The practical part includes proposal and realization of disk array RAID type 1 and testing functionality during simulated failure of harddisk and restoration of functionality array during the next adding of harddisk. In the end of this bachelor thesis is compare of bit rate before and after creation of disk array RAID 1 via shell.
Description
Citation
TVARŮŽEK, M. Hardwarová realizace nemocničního informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (člen) Ing. Václav Michálek, CSc. (člen) Ing. Jan Šístek, Ph.D. (člen) Ing. Dušan Čermák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise..
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO