Internetová knihovna metod a algoritmů pro registraci medicínských obrazů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Registrace obrazů je postup vedoucí k nalezení geometrické transformace, která zajistí shodnou pozici, orientaci a velikost korespondujících objektů v obrazech. Jaké jsou tyto metody a jak fungují? Tyto metody a principy jsou vysvětleny v první části této práce. Druhá část práce je zaměřena na výklad teorie informačních systémů a praktickou tvorbu internetové databáze. Praktická část byla realizována v redakčním systému Drupal.
Image registration is a procedure which is heading to search for a geometric transformation, which ensures same position, orientation and size of coresponding objects in pictures. How does these methods work? These methods and principies are explained in first part of this work. Second part of this work is aimed to explain theory about information systems and practical creation of the internet databaze. These practical part was realized in editorial system called Drupal.
Description
Citation
KOŇAŘÍK, J. Internetová knihovna metod a algoritmů pro registraci medicínských obrazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-17
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Student reagoval na všechny dotazy položené v diskusi.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO