Použití operačního systému reálného času v LabVIEW-LabWINDOWS/CVI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Úkolem této práce bylo seznámit uživatele s programováním aplikací reálného času v prostředí LabVIEW a LabWINDOWS/CVI. V úvodu jsou nastíněny základní vlastnosti a parametry operačních systémů. Jsou diskutovány klíčové požadavky kladené na operační systémy reálného času. Je popsána jejich základní koncepce se zaměřením na operační systém VxWorks a porovnání deterministických vlastností s běžným operačním systémem MS Windows. Ve druhé části je uveden stručný popis prostředí LabVIEW a LabWindows/CVI a popis vytváření aplikací reálného času v těchto prostředích. V závěru práce je navržen systém pro sběr analogových dat, na které lze ověřit deterministické vlastnosti aplikace reálného času a aplikace postavené na MS Windows.
The aim of this theses is to make user acquinted with programming of real time applications in LabVIEW and LabWINDOWS/CVI environment. The introduction outlines basic properties and parametres of operating systems. Key requirements of real time operating systems are discussed here. Their basic concept is described, focusing on VxWorks operating system and comparison with deterministic properties of common MS Windows operating system. In the second part, there is a brief specification of LabVIEW and LabWINDOWS/CVI environment and a description of real time applications built up in these environments. The final part of this theses proposes a system for analog data acquisition for checking on deterministic properties of real time application and applications built up on MS Windows.
Description
Citation
POVOLNÝ, P. Použití operačního systému reálného času v LabVIEW-LabWINDOWS/CVI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Ladislav Jurišica, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student neobhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO