Moduly pro synchronizaci měřicích zařízení s galvanickým oddělením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce bylo seznámit se s možností přenosu vysokofrekvenčních signálů pomocí optických kabelů a návrh synchronizačních modulů k přenosu referenčního signálu, tak aby zdroj i přijímač tohoto signálu byly časově synchronizovány a vzájemně galvanicky odděleny pomocí optického kabelu. Pro vysílání a příjem optického signálu pomocí optického vlákna jsem vysílač a přijímač zvolil ze série HBR- 0400 od firmy Agilent Technologies.
The aim of this work was to get acquainted with the possibility of transmission of RF signals using optical cables. And design synchronization modules to transmit the reference signal, so that the source and the receiver of the signal are time-synchronized and mutually galvanically separated using optical cable. To transmit and receive optical signals through optical fiber, I chose the transmitter and receiver of the series HBR- 0400 the company Agilent Technologies.
Description
Citation
PETR, O. Moduly pro synchronizaci měřicích zařízení s galvanickým oddělením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (člen) Ing. Václav Michálek, CSc. (člen) Ing. Jan Šístek, Ph.D. (člen) Ing. Dušan Čermák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO