Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce se zabývá přiblížením otázky zpracování individuálních portfolií, zejména pro klienty finančně – poradenských společností zaměřujících se na zprostředkování investičních produktů. Cílem je vytvoření ICT podpory, především pro začínající konzultanty firmy. Hlavní váha je založena na faktu, že vytvořený software je intuitivní, účinný a efektivní nástroj pomáhající při sestavování portfolií pro koncového investora.
This bachelor thesis deals with an approximation and explanation of processing of individual portfolios especially for clients of financial consulting companies, which are focused on the mediation of investment products. The aim is to create ICT support system, primarily for beginning consultants in the company. The main emphasis is based on the fact that the created software is intuitive, efficient and effective instrument to assist in the compilation of portfolios for the final investor.
Description
Citation
PŘEMYSLOVSKÝ, T. Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mihola (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Bernard Neuwirth Volba respondentů investičního průzkumu - částečně odpovězeno doc. Zdeněk Sojka Co rozumíte pojmem volatilita? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO