Analýza návštěvnosti škol v městě Třebíč

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu demografických ukazatelů města Třebíč. Analyzuje současný stav předškolních a školských zařízení v tomto městě. Jsou zde použity statistické metody využití časových řad. Hlavním cílem je stanovit prognózu počtu dětí, které nastoupí do mateřských a základních škol v závislosti na počtu narozených dětí. Předpovídaný počet je porovnán se stávající kapacitou těchto zařízení.
This bachelor thesis focuses on the analysis of demographic indicators of the town Třebíč. It analyzes the present state of preschool and school institutions in this town. Statistical methods of time series application are utilised here. The main objective is to make a prognosis of number of children entering kindergartens and primary schools depending on number of the born children. Predicted number is compared with the existing capacity of these institutions.
Description
Citation
PAVLÍK, D. Analýza návštěvnosti škol v městě Třebíč [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (místopředseda) Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-15
Defence
Otázky vedoucího bakalářské práce – odpovězeno Otázka: Ing. Sedlák Přínosy navrhovaného řešení pro společnost - odpovězeno Otázka: Ing. Mazlová Používaný informační systém, systém zaskladňování - odpovězeno Otázka: prof. Dohnal Matematické vyjádření optimalizace - odpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO