Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování výrobní linky ve firmě ABB Brno. Soustředí se převážně na problematiku úzkých bodů. V první části práce je nastíněna teorie výroby. V druhé části práce je analýza dat, výsledky a doporučené řešení na základě dat z IS.
The bachelor thesis focuses on analysis of production line in company ABB Brno. Main focus is on problem of narrow points in production. First part contains theory of production. Second part consists of data analysis, results and recommended solution based on data from IS.
Description
Citation
TYC, T. Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Mgr. Stanislav Nisler (člen)
Date of acceptance
2012-06-15
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO