Softwarová podpora procesů v prostředí Microsoft Sharepoint Server

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce „Softwarová podpora procesů v prostředí Microsoft SharePoint Server“ pojednává o aktuálním stavu interní komunikace na Vysokém učení technickém v Brně, a to konkrétně na fakultě podnikatelské, ústavu informatiky. Dále seznamuje s technologií SharePoint 2010 a její aplikací na daný objekt. Práce si klade za cíl seznámit uživatele s technologií SharePoint 2010 a představit základní funkcionality. Dílčím cílem je nastínit zefektivnění spolupráce na ústavu informatiky a zjednodušení interní komunikace. Mezi navrhovaná doporučení patří: tvorba centrálního uložiště formulářů, tvorba komunikačního uzlu mezi vědeckými pracovníky.
Thesis "Software Support processes in Microsoft SharePoint Server," discusses the current state of internal communications at the Technical University in Brno, namely the Faculty of Business, Institute of Informatics. Also introduces SharePoint 2010 technology and its application to a given object. The work aims to familiarize users with SharePoint 2010 technologies and introduce basic functionality. Partial goal is to outline effective cooperation at the Institute of Informatics and simplify internal communication. The proposed recommendations include: creation of a central repository of forms, creating a communication node between scientists.
Description
Citation
VALA, L. Softwarová podpora procesů v prostředí Microsoft Sharepoint Server [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-22
Defence
Otázky vedoucího práce. odpovězeno Otázky oponenta práce. odpovězeno Ing. Kučerová Jakým způsobem byly kalkulovány náklady na instalaci? odpovězeno prof. Dvořák Jakým způsobem byla rozebrána teorie přenosu? odpovězeno prof. Mezník Poznámka k anglickému překladu názvu práce. odpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO