Analýza podnikatelského prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí firmy ALBO okna – dveře, s.r.o.. Pomocí SWOT analýzy, pasportizace a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil bude provedena analýza podnikatelského prostředí, ve kterém se firma nachází. Práce rovněž obsahuje zhodnocení příležitostí a rizik plynoucích z daného podnikatelského prostředí.
This bachelor's theses deals with analysis of the entrepreneurial environment of the company ALBO okna - dveře, s.r.o. . With the help of SWOT analysis, passportisation and Porter's analysis of five rival companies an analysis of the entrepreneurial environment, in which the company ALBO okna - dveře, s.r.o. is situated, will be carried out. This theses also comprises the evaluation of opportunities and risks resulting from the given entrepreneurial environment.
Description
Citation
STÍSKALOVÁ, R. Analýza podnikatelského prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) JUDr. Petra Schillerová (člen) Ing. Květoslava Plačková (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO