Optimalizace bezpečnostních algoritmů pro smartkarty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V diplomové práci se zabývám optimalizací výpočtů bezpečnostních algoritmů, které jsou dále implementovány na smartkarty. Pro návrh urychlení výpočtů vycházím ze znalosti modulární aritmetiky, která je základem pro mnohá šifrování pomocí veřejných klíčů, elektronických podpisů nebo hashovací funkce. Výsledkem projektu je návrh změn, které by měly urychlit výpočty bezpečnostních algoritmů.
In this diploma thesis I dealt with proposal of optimization security algorithms calculations, that will be implemented on smartcards. This project is based on knowledge of modular arithmetic, that is used in many encryption like public keys, digital signatures and has function. The result of this project is a design of changes for accelerate the security algorithms calculations.
Description
Citation
BARTOŇOVÁ, V. Optimalizace bezpečnostních algoritmů pro smartkarty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (člen) Ing. Radim Pust, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) Ing. Tomáš Pelka (člen) Ing. Ondřej Morský (člen)
Date of acceptance
2011-06-09
Defence
Otázky: - Co je to báze (či radix) v rámci výpočtů s velkými čísly a jaký má vliv na efektivitu výpočtů? - Uveďte a krátce popište i jinou metodu výpočtu násobení velkých čísel, která je podobná k metodě „tužka a papír“. - Diskuze k Montgomeryho redukci Komise se přiklonila k hodnocení vedoucího, tj F. Řešení je nekvalitní, teoretický rozbor nedostatečný. Zadání nebylo splněno. Diplomantka nevyužila plně nabízených možností konzultací.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO