Regulátor otáček pro střídavé motory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit regulátor otáček pro jednosměrné řízení bezkomutátorových střídavých motorů (BLDC) používaných v leteckém modelářství. Funkce regulátoru je založena na principu použití metody bezsenzorového řízení.Celé zapojení je ovládáno mikroprocesorem Atmel AVR. Jako pohonná jednotka pro motor je použita akumulátorová sada typu Li – pol. Regulátor je vybaven obvodem BEC pro napájení přijímače a umožňuje monitorování odebíraného proudu a napětí na pohonném akumulátoru. Změřená data je možné uploadovat do PC.
The goal of the thesis was to design and create one-way speed controler for brushless DC motors, that is used in air modeling. The function is based on the without sensors control method and circuit is controlled by the Atmel AVR. Power unit for motor is used Li – pol accumulator. The controller is equipped with a BEC to power the receiver and allows monitoring current and voltage on the accumulator. The measured data can be uploaded to a PC.
Description
Citation
ZDAŘIL, T. Regulátor otáček pro střídavé motory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (člen) Ing. Dr. Techn. Vojtěch Derbek (člen) doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-07
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO