Výběr vhodné formy financování vlastního bydlení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti financování bydlení v České republice. Nejprve jsou zde popsány některé ze základních pojmů, se kterými se můžeme setkat v přímém styku s touto problematikou. Dále popisuje některé druhy financování bydlení se kterými se můžeme setkat. Pro daný typ investora byly navrženy některé možnosti financování bytových potřeb, a ty jsou v krátkosti charakterizovány. Následně jsou zde popsány jednotlivé výhody a nevýhody, včetně návrhu.
This bachelor thesis focuses on options financing living in the Czech Republic. Firstly, there are described some basic terms and concepts which can be relised in immediate contact with this topic. Next part of the thesis describes some forms of living financing. For certain type of investor there were suggested some choices of financing hoousing, there are in short described. In following part there are mendioned individua advantages and disadvantages, icluding the suggestion.
Description
Citation
KUBÍČEK, M. Výběr vhodné formy financování vlastního bydlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) JUDr. Ilona Rašovská (místopředseda) Ing. Libor Benátský (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO