Návrh metodiky převodu účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce pojednává o problematice převodu účetní závěrky zpracované dle českých účetních předpisů na účetní závěrku dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V první části diplomové práce jsou zpracována teoretická východiska práce, ve druhé části je zpracován převod účetní závěrky vybrané účetní jednotky a vymezeny závěry k oběma systémům vykazování účetních informací.
This master´s thesis deals with problems of transformation of financial statements prepared in accordance with Czech accounting regulations on the financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards. In the first section of the thesis elaborated theoretical work, in the second part contains a translation of financial statements of an entity selected and defined by the conclusions of both systems for reporting financial information.
Description
Citation
KUDIOVSKÝ, S. Návrh metodiky převodu účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (místopředseda) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO