Vliv ne/etického chování autobusových dopravců na volbě konečného spotřebitele

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá vlivem ne/etického chování autobusových dopravních společností, které má vliv na volbu konečného spotřebitele. Práce se skládá ze dvou tematických částí. Teoretická část je věnována základním charakteristikám etiky, členění etiky a jejím historickým vývojem. Praktická část se zabývá analýzou čtyř největších autobusových dopravních společností. Dále je dle výzkumu zjištěno na základě jakých kritérií si klienti vybírají služby autobusových dopravních společností a jaký mají zákazníci názor na etiku v podnikání. V další fázi jsou v práci prezentovány výsledky výzkumu a na základě těchto výsledků je sestaveno doporučení, které je vhodné pro neeticky jednající společnost, aby byla její pověst vylepšena a aby získala důvěru svých nynějších i budoucích klientů.
This diploma thesis is dedicated to the effect of ethical/unethical behaviour of bus companies on the final consumer's decision. The work is composed of two sections. The theoretical part is dedicated to the basic characteristics of ethics, its segmentation, and historical development. The practical section describes an analysis of the four largest bus companies. According to a realized marketing study, criteria are presented based on which customers select bus transportation services and what their opinion is of ethics in business. Finally, the results of the marketing study are presented and on the basis of these results, suggestions are made on establishing penalties in the case of unethical business management.
Description
Citation
JAROŠOVÁ, P. Vliv ne/etického chování autobusových dopravců na volbě konečného spotřebitele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
doc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-06
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO