Návrh vzdělávacího modulu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V diplomové práci se zaměřuji na tvorbu projektu pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt, jehož žadatelem je skutečná ZŠ a který má potenciál být podpořen z fondu EU, řeší aktuální situaci špatné čtenářské gramotnosti v ČR na základních školách. Smyslem práce je vytvořit kvalitní návrh vzdělávacího programu pro tuto cílovou skupinu nejen po stránce odborné ale i udržitelné.
In this thesis I focus on creating a project for children with special educational needs. The project, which the applicant is true and which school has the potential to be supported from EU funds, addresses the current situation of poor literacy in Czech Republic at primary schools, The thesis proposal to create a quality educational program for this target group not only the professional but also sustainable.
Description
Citation
LOKVENCOVÁ, J. Návrh vzdělávacího modulu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Kába, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-07
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO