Analýza mikroskopického obrazu s buněčnými strukturami v LabVIEW

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá metodami akvizice, zpracování a analýzy obrazu z optického mikroskopu a jejich možným využitím. Kromě teoretického rozboru problému je zde navržen algoritmus, který realizuje segmentaci obrazu, detekci a počítání objektů a rozměřování objektů a struktur. Podle algoritmu je v prostředí LabVIEW vytvořen funkční software.
This work deals with the methods of acquisition, image processing and analysis of optical microscope and their potential use. Besides theoretical analysis of the problem is also designed an algorithm that implements image segmentation, detection and counting of objects and dimensioning of objects and structures. According to the algorithm is developed in LabVIEW functional software.
Description
Citation
ROČEK, V. Analýza mikroskopického obrazu s buněčnými strukturami v LabVIEW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student odpověděl na otázky členů komise. doc. Kolář: V jakých jednotkách je prováděno měření velikostí buněk? doc. Drastich: Co je v práci míněno pojmem "změna velikosti obrazu"? Co je cílem restaurace obrazu?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO