Luxmetr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této práci se seznámíme se základy světelné techniky a metodami měření intenzit osvětlení. Je zde také uvedená metoda měření pracovních osvětlení a hygienické limity v této oblasti. V další části bude systémový návrh luxmetru s minimálním rozsahem měření 20 – 1000 lx. Práce bude obsahovat celkové schéma zapojení, výkres plošného spoje a soupis součástek
In this work, we introduce tha basics of lighting techniques and methods of measuring working. There is also method of measuring those working intensities and hygiene limits in this working area. Next part of this work will be systém luxmeters with a measuring range from 20 to 1000 lux. Work will include the overall wiring diagram,drawing, process kontrol block and parts list.
Description
Citation
HRBÁČEK, M. Luxmetr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student odpověděl na otázky oponenta a objasnil některé části své práce. Komise při hodnocení bakalářské práce konstatovala, že práce v podstatě splnila zadání byť značně nedokonalým způsobem. Obhajoba práce prokázala, že student se řešení práce věnovala v nezbytné míře. Práce však obsahuje hrubé nedostatky, které nemohou být uznané. Student neobhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO