Automatizované měření vlastností zesilovačů biologických signálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje zesilovačům pro biologické signály. V této práci jsou uvedeny základní elektrodiagnostické metody pro snímání biologických signálů. V práci je popsáno zpracování biologických signálů a druhy snímačů pro biologické signály. Dále je zde popsáno vývojové prostředí LabVIEW a vývojová deska NI ELVIS II. Závěrem je zde popsaná vytvořená aplikace v LabVIEW pro měření vlastností zesilovačů.
This thesis is dedicated to operational amplifiers for biological signals. This work provides basic electrodiagnostic methods for scanning of biosignals. The work describes the processing of biological signals and types of sensors used for scanning of biological signals. Then there is described the development environment LabVIEW and NI ELVIS II development board. Finally, there is described an application developed in LabVIEW environment for measuring amplifiers attributes.
Description
Citation
FLÍDR, K. Automatizované měření vlastností zesilovačů biologických signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Student neobhájil bakalářskou práci. Na základě předložené práce a obhajoby bylo konstatováno, že student nesplnil zadání z hlediska rozsahu a obsahu. Chybí teoretický rozbor dané problematiky a testování většího spektra vzorků zesilovačů.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO