Model pro řízení získávání energie ze solárního panelu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce blíže přibližuje problematiku získávání elektrické energie ze Slunce. Seznamuje s principy a zejména možností optimalizace získávaného maxima. Je vytvořen model v prostředí Matlab/Simulink, představující zdroj záření a solární panel. Výstupem modelu je získávané napětí pro různé úhly náklonu panelu oproti zdroji světla a různé intenzitě osvětlení. Model je poté prakticky zrealizován. Dále je navrženo řízení modelu pro získávání maxima napětí ze solárních panelů. Model je snadno připojitelný k programovatelným automatům firmy B&R
This is specifies problems of electricity development from the sun. It informs about the principles and especially means of optimizing of extracting maximum. There is created a prototype in the Matlab/Simulink environment representing a source of radiation and a solar panel. A prototype output is an extracted voltage for a different angles of panel tilt compared to a light source and a different lighting intensity. A prototype is practically realized then. Then there is devised a procedure of prototype for a maximum voltage extracting from solar panels. A prototype is liable to connect to the programmable controller of B&R company.
Description
Citation
HROMEK, J. Model pro řízení získávání energie ze solárního panelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student neobhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO