Automatická detekce pohybu očí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá možností využiti počítačového systému Biopac pro detekci očních pohybů. Čtenář je uveden do problematiky očních pohybu, seznámen s metodou měření pomocí elektrookulografie a s počítačovým systémem Biopac. Cílem této práce je navržení postupu měření a způsobu, jakým vyhodnocena data zpracovat. Vypracovaná metoda postupu dovoluje měřit detekci očních pohybů na základě metody elektrookulografie a z naměřených dat prezentovat výsledky. Součástí práce jsou výsledky, na nichž byla dokázána funkčnost metody.
This bachelor thesis deals with possibilities of using computer system Biopac for detection of eye movements. Reader is introduced to problematics of eye movement, method of measuring with the help of electrooculography and computer system Biopac. The goal of this bachelor thesis is to design a procedure of measuring and method of processing of evaluated data. This elaborated method of procedure allows measuring eye movement detection based on the method of Electrooculography and present results of measuring data. Functionality of the method was demonstrated on the results which are also part of the thesis.
Description
Citation
KAŇA, M. Automatická detekce pohybu očí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Milan Žalman, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Student neobhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO