Analýza průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Expres ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Express ČR. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s naukou logistiky. V analytické části, tedy druhé části práce, seznamuje se společností a její činností na trhu. Poslední praktická část práce se zabývá analýzou současného stavu průchodu zakázky podnikem a přínosy a nedostatky rozmístění pracovišť pro nové, větší prostory brněnského exportního a importního distribučního centra.
This thesis analyzes the order processing in the company TNT Express CZ. The theoretical part contains the basic concepts associated with the doctrine of logistics. In the analytical part, a second part, familiar with the company and its market activities. Last practical part deals with current order processing in the company and the benefits and shortcomings of the deployment sites for the new, larger premises in Brno export and import distribution center.
Description
Citation
ŠŤASTNÝ, J. Analýza průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Expres ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Mgr. Stanislav Nisler (člen)
Date of acceptance
2012-06-15
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO