Analýza vybraných ukazatelů firmy Inva Group a.s. pomocí časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů potravinové divize firmy Inva group a.s. První, teoretická část bude zaměřena na teoretické poznatky a problematiku především z oblasti časových řad, regresní analýzy a testování statistických hypotéz. Ve druhé, praktické části pak budou zpracována a následně analyzována reálná data firmy. Následně pomocí metod specifikovaných v první části bude predikován vývoj těchto ukazatelů.
This bachelor thesis deals with analysis of selected indicators acquired from Inva group a.s. company‘s grocery selling division. First part of the thesis consists of theoretical facts from areas like time series, regression analysis and testing of statistical hypothesis. In second, practical part I will process and analyze the real company’s data and provide results and forecasts of their future develepoments.
Description
Citation
SANITER, V. Analýza vybraných ukazatelů firmy Inva Group a.s. pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)
Date of acceptance
2012-06-22
Defence
Otázky vedoucího a oponenta byly zodpovězeny prof. Dostál: Ekomické zhodnocení Otázka byla zodpovězena
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO