Prezentace na internetu a redakční systémy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této práce je navrhnout levný a efektivní způsob, jak vytvořit webové stránky pro živnostníka a jeho zavedenou firmu na prodej obuvi v malém městě. V této práci jsou popsány některé metody současných nástrojů a aplikací pro tvorbu webových prezentací a užití těchto nástrojů pro konkrétní zhotovení internetové prezentace na základě vypracovaných analýz a zpracovaných dotazníků.
The aim of this work is to design both cheap and efficient way how to create websites for a tradesman, and his/her established shoe shop in a small town. This work includes descriptions of some trendy tools methods, as well as webpresentations production applications, and theese tools use for particularinternet presentation creating, based on elaborated analyses and proceeded questionnaires.
Description
Citation
MONDEK, J. Prezentace na internetu a redakční systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Na otázky vedoucího a oponenta bylo zodpovězeno. prof. Dvořák: Jaká kriteria optimality berete ve své bakalářské práci v úvahu? Ing. Koleňáková: Jak docílíte pomocí Internetu zvýšení počtu zákazníků?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO