Analýza stavu financování odborných sociálních poraden na území Jihomoravského kraje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce pojednává o součastném stavu financování odborných neziskových organizací poskytujících sociální služby na území Jihomoravského kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., Zákona o sociálních službách, v platném znění. Zhodnocuje součastný stav a možnosti financování ze zdrojů Strukturálních fondů Evropské unie, výši a způsob přidělování dotací z oblasti jednotlivých ministerstev a ostatních orgánů státní správy organizacím poskytující služby dle souladu s komunitním plánem Jihomoravského kraje a řeší zpětnou kontrolu kvality poskytovatelů sociálních služeb a navrhuje nový model pro kontrolu kvality tak, aby výše dotací byla přímo úměrná důležitosti služby v rámci komunitního plánu samotného a také vzhledem na kvalitu a odbornosi poskytované služby.
The thesis reviews present financing of professional social centres in South Moravian region with regard to the law no. 108/2006 Sb. It evaluates the possibilities of EU, ministerial and public financing of the organizations providing services specified by the communal plan of South Moravian region. Proposals for efficient supervision of such organizations are put forward, with emphasis on the importance of the provided services as well as their quality.
Description
Citation
NĚMEC, T. Analýza stavu financování odborných sociálních poraden na území Jihomoravského kraje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) JUDr. Hana Vejvodová (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Květoslava Plačková (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Otázky oponenta bakalářské práce: odpovězeno Otázky vedoucího bakalářské práce: odpovězeno Ing. Bednář: Připomínka ke kvalitě a k financování neziskových organizací.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO