Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem mé bakalářské práce je vypracování návrhů na zlepšení stávající organizační kultury SŽG v Brně. V teoretické části mé práce se věnuji obecným charakteristikám organizační kultury. Praktická část se zabývá samotnou analýzou problému. Na základě této analýzy pak navrhuji takové změny, které by podpořily strategii a výkonnost podniku. V závěru celé práce pak bude zhodnoceno naplnění cílů a ověření hypotéz stanovených v úvodu.
The goal of my bachelor works is the develop proposals for improving the existing organizational culture of the SŽG in the Brno. In the theoretical part of my bachelor work is devoted to general characteristics of organizational culture. The practical part is considers analysis of problems. On the basis of this analysis I propose changes that would encourage the strategy and performance of the enterprise. At the conclusion of the whole of the work will examine the objectives and hypotheses set out in the introduction to the work.
Description
Citation
LIŠKOVÁ, B. Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. Oto Lipovský (místopředseda) JUDr. Naděžda Vrbková (člen) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (člen) Ing. Vilma Svojanovská (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO