Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce analyzuje konkrétní společnost H+H Technika, spol. s. r. o. v období let 2006 – 2010. V teoretické části jsou popsány metody finanční analýzy, její uživatelé a ukazatelé, pomocí kterých jsou zjištěny problémy společnosti v oblasti finanční stability. Na základě těchto problémů jsou identifikovány návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.
The thesis analyzes the specific company H + H Technika, spol. s. r. o. in the period 2006 – 2010. The theoretical section describes the methods o finanncial analysis, its users and the indicators by which problems are detected in the area of financial stability. Based on these problems are identified proposals to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
KLEMENSEVIČ, I. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) Ing. Pavel Průdek (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) JUDr. Ilona Rašovská (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO