Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem. Cílem této práce je sestavení 3 návrhů, díky kterým by firma Camaieu mohla na trhu lépe obstát, snížit náklady a především zvýšit zisk. Teoretická část je zaměřená na samotný podnikatelský záměr, nejčastější chyby při podnikání, subjekty trhu a také na cíle podniku. V praktické části najdeme konkrétní návrhy.
The bachelor thesis deals with the business plan. The aim of this work is to build 3 of the proposals, which could help the Camaieu company to better compete in the market, reduce costs and first of all increase profits. The teoretical part is focused on the business plan on its own, the most common mistakes in business, market subjects and the company targets. In the practical part we will find the concrete suggestions.
Description
Citation
BOHATOVÁ, K. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) Ing. Vilma Svojanovská (člen) Mgr. Petr Václavek (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO