Rozvoj malé firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o možnostech a směrech rozvoje malé firmy. Popisuje strukturu malého podniku a problematiku jeho rozvoje. Analyzuje současnou ekonomickou, finanční a obchodní situaci vně i uvnitř podniku. V druhé části autor předkládá několik návrhů, jak v různých oblastech podniku rozvinout a naplnit jeho potenciál.
This bachelor’s thesis presents possibilities and directions of the development of small company. It describes the structure of small company and the problematic of its development. It analyses present economical, financial and business situation inside and outside the company. In the second part author introduces some proposals for improving several parts of company.
Description
Citation
FIEDLER, V. Rozvoj malé firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Klíma (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) JUDr. Ilona Rašovská (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO