Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti ESA, s.r.o. v období 2006 – 2010. Cíle práce bude dosaženo prostřednictvím analýzy současného stavu podniku, následné identifikace rozhodujících problémových okruhů, definováním možností ekonomické teorie v dané oblasti a navržením opatření vedoucí k dosažení žádoucího cílového stavu podniku.
The goal of this thesis is evaluation of the financial situation of the company ESA, s.r.o. between 2006 and 2010. The goal will be achieved by analysing of company's current condition, identifying critical problematic areas, defining abilities of the economic theory in the given domain and proposing steps leading to the desirable company's condition.
Description
Citation
BARTOŠ, I. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (místopředseda) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Vedoucím práce je práce hodnocena stupněm "F" a nedoporučena k obhajobě. V důsledku toho není student připuštěn ke státní závěrečné zkoušce. Takže obhajoba bakalářské práce se klasifikuje stupněm "F" - viz. směrnice děkana č. 3/2013 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů čl. 12, bod 9.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO